Vi säger välkomna tillbaka till Canyons från Kristianstad.